סרטון חברה

S01E01 האם המכונה שלנו
מתאים לענף שלך

S01E02 כיצד למצוא מתאים
מכונת חיתוך לייזר בסיבים

S01E03 איך לייזר צ'יראון
להיות לא אבק ואובדן מינימלי

S01E05 כמה ייצור
מיטיב מהאינטרנט

S01E06 איך אנחנו עושים
שירות לאחר המכירה שלנו

S01E07 ההבדל בין
שולחן יחיד ושולחן חילופי

S01E08 למה צ'ינגיאן
המוצר יקר

S01E09 מה לעשות אם ה-
צו חיתוך חסר

S01E10 האם אתה מכיר את
מכונת לייזר פלטפורמה אחת

S01E11 האם אתה מכיר את מכונת חיתוך הלייזר בשולחן החלפה

S01E12 האם אתה מכיר את שלוש מכונות חיתוך הצינורות

VR במפעל